En agosto, 445 peregrinos percorreron as dúas rutas xacobeas que pasan por Deza, distribuídas entre 310 na Vía da Prata e 135 no Camiño de Inverno.

Máis